Jakość to nie przypadek, ale suma szczegółów, które nadają produktowi jego wartość, funkcjonalność, technikę i formę. Jakość to nie przypadek, tylko suma różnych czynników, które nadają produktowi wartość, funkcjonalność, technikę i formę. Zarządzanie jakością w Alumero zapewnia obecnie i w przyszłości profesjonalność i międzynarodową niezawodność przedsiębiorstwa.

Wysoka jakość dostawy jest gwarancją naszego sukcesu

Dostosowana do współczesnych czasów ekonomika przedsiębiorstwa i sprawne zarządzanie procesami

Zarządzanie jakością jako aktywny i dynamiczny proces

TQM począwszy od planowania przez zakup aż do wysyłki

Nowoczesne zarządzanie jakością, zgodnie z EN ISO 9001:2015

Wymagania standardowe i jakościowe w technice spawalniczej wg norm EN-ISO 3834-2

Produkcja kosntrukcji nośnych wg EN 1090

Produkcja solarnych systemów montażowych do dachów spadzistych AS 2.1 wg norm MCS

Wszystkie certyfikaty

Do pobrania w formcie PDF.

Tutaj naciśnij