Ochrona klimatu

22.10.2020

Nasze zaangażowanie w ochronę klimatu

W zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i innych ekologicznych „śladów” lekkie aluminium cieszy się doskonałymi wynikami. Produkty aluminiowe ALUMERO wyróżniają się szczególnie w dwóch kluczowych kategoriach: OSZCZĘDNOŚĆ ZASOBÓW i EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA!

Grupa ALUMERO angażuje się w ochronę klimatu, myśli i działa w sposób zrównoważony, a w dziedzinie energii odnawialnych (technologia ram PV) stosuje aluminium wtórne z recyklingu. Dzięki tym procesom w ALUMERO Group poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za środowisko, klimat i zdrowie i trwale redukujemy nasz ślad CO2.

Efektywność wykorzystania zasobów przez produkty staje się naprawdę jasna dopiero wtedy, gdy spojrzymy na ich cały cykl życia - od wydobycia metalu, poprzez przetwarzanie na półprodukty i produkty gotowe, aż do ich wykorzystania, a na końcu do recyklingu w celu stworzenia nowego produktu. Dla aluminium proces ten nie kończy się po kilku cyklach, ale może być powtarzany w nieskończoność. Nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale i praktycznym. Około trzech czwartych aluminium, które kiedykolwiek wyprodukowano, jest nadal używane i zostało już wielokrotnie poddane recyklingowi.

Dowiedz się więcej o zaletach aluminium jako materiału.

Fußabdruck