Impresum

Lastnik medija, izdajatelj

ALUMERO Systematic Solutions GmbH
Sonnenweg 1-2, 5164 Seeham

T +43 (0) 6217 / 68 41 0
alumero@alumero.at
www.alumero.at

Št. vpisa v sodni register: FN 36681v Seeham
Sodišče sodnega registra: Deželno sodišče v Salzburgu
UID-Nr: ATU35038204

Pravno opozorilo

Vse navedbe in informacije na spletnih straneh so bile skrbno raziskane in preverjene. Za spletne strani tretjih oseb, na katere se sklicujemo s hiperpovezavami,  so odgovorni vsakokratni ponudniki. Podjetje ALUMERO Systematic Solutions GmbH za vsebino takšnih strani tretjih ponudnikov ni odgovorno. Vsebina in struktura spletnih strani sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Razmnoževanje informacij ali podatkov, posebej uporaba besedil, delov besedil ali slikovnega gradiva je dovoljeno samo z izrecnim dovoljenjem podjetja Alumero Systematic Solutions GmbH v skladu s 6. čl. Zakona o telekomunikacijskih storitvah TDG (Teledienstgesetz).

1. Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne prevzame odgovornosti za ažurnost, pravilnost, popolnost ali kakovost zagotovljenih informacij. Odškodninski zahtevki proti avtorju, ki se nanašajo na materialno ali premoženjsko škodo,  povzročeno zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij oz. zaradi uporabe pomanjkljivih in nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, če na strani avtorja ni podano dokazljivo naklepno ali hudo malomarno krivdno ravnanje. Vse ponudbe so proste in nezavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico, da spremeni, dopolni ali izbriše dele strani ali celotno ponudbo brez posebnega obvestila ali da začasno ali dokončno preneha z objavo teh vsebin.

2. Sklicevanja in povezave

V primeru neposrednih ali posrednih sklicevanj na tuje spletne strani (hiperpovezave) zunaj področja odgovornosti avtorja bi bila podana odgovornost avtorja šele v primeru, če bi bil avtor seznajen z vsebino in če bi bilo tehnično izvedljivo  in smiselno preprečiti uporabo protipravnih vsebin. 

Avtor izrecno izjavlja, da v času vstavljanja povezav ni bilo nobenih protipravnih vsebin na teh straneh. Na sedanje in prihodnje oblikovanje vsebine ali na avtorstvo povezanih strani avtor nima vpliva, zato se izrecno distancira od vseh vsebin, ki so bile spremenjene po vstavljanju hiperpovezav. Ta izjava velja za vse sklope v okviru svojih internetnih povezav in sklicev, kot tudi za tuje vnose v knjige gostov, forume, sezname povezav, sezname elektronskih naslovov in vse druge oblike zbirk podatkov, do katerih je mogoč zunanji dostop. Za protipravne, netočne ali nepopolne vsebine in še posebej za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe takšnih informacij, odgovarja izključno ponudnik in ne tisti, ki preko hiperpovezav nakaže na to objavo.

3. Avtorske pravice in blagovne znamke

V primeru neposrednih ali posrednih sklicevanj na tuje spletne strani (hiperpovezave) zunaj področja odgovornosti avtorja bi bila podana odgovornost avtorja šele v primeru, če bi bil avtor seznanjen z vsebino in če bi bilo tehnično izvedljivo  in smiselno preprečiti uporabo protipravnih vsebin. 

Avtor si prizadeva v vseh publikacijah spoštovati avtorske pravice uporabljenih slik, grafik, zvočnih datotek, video posnetkov in besedil ali  uporabiti lastne slike, grafike, zvočne datoteke,  video posnetke in besedila  ali nelicenčne grafike, zvočne datoteke,  video posnetke in besedila. 
Vse v internetno ponudbo vključene in na strani tretjih oseb zaščitene blagovne znamke so podvržene določbam  vsakokratne veljavne zakonodaje o blagovnih znamkah in o lastninskih pravicah registriranih lastnikov. Zgolj iz navedbe ne gre sklepati na to, da blagovne znamke ne bile zaščitene s pravicami tretjih oseb!

Avtorske pravice za objavljene objekte, ki jih je avtor sam izdelal, so izključno pri avtorju teh strani. Razmnoževanje ali uporaba grafik, zvočnih datotek, video posnetikov in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno. 

4. Varstvo podatkov

Če na spletni strani obstaja možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (elektronski naslovi, imena, naslovi), se šteje, da so se ti podatki vnesli  izrecno prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev je, če je to tehnično izvedljivo in smiselno – mogoče brez specifikacije katerih koli osebnih podatkov, z  anonimnimi podatki ali s psevdonimom. Uporaba osnovnih kontaktnih podatkov, navedenih v impresumu ali primerljivih objavljenih poštnih naslovov, telefonskih ali faks številk in e-poštnih naslovov za pošiljanje nenaročenih informacij je prepovedana. Izrecno si pridržujemo pravico do pravnih postopkov proti pošiljateljem neželene elektronske pošte v primeru kršitev te prepovedi. 

5. Pravna veljavnost izključitve odgovornosti

Izključitev odgovornosti se šteje kot del spletne ponudbe, iz katere se je avtor skliceval na to stran. Če določeni deli ali posameze besedne zveze tega besedila veljavnim zakonskim predpisom ne bi ustrezali, ne bi ustrezali več ali ne v celoti, to ne vpliva na vsebino in veljavnost drugih delov tega dokumenta.

Design & Realisation

A365  – Werbeagentur Salzburg
Hannakstrasse 9
5023 Salzburg
www.a365.at

 

Kontakt

Prosimo, izpolnite obrazec v celoti, javili se bomo čimprej.