metagreen. Živimo
danes za boljšo prihodnost.

Kaj je metagreen?

Metagreen je trajnostni koncept skupine Alumero.

Pripeva k doseganju podnebnih ciljev.
Za ohranitev naših življenjskih osnov.
Prevzemamo odgovornost za naslednje generacije.

EKOLOŠKO, EKONOMSKO IN SOCIALNO

Gospodarske možnosti rasti, ekološki vidiki ter socialna pravičnost predstavljajo tri razsežnosti trajnosti in so zasidrani v pojmu metagreen.

Prihodnost

METAGREEN NA EN POGLED

Alumera prevzema odgovornost in se zavezuje, da bo za ohranitev našega življenjskega prostora za naslednje generacije ravnal trajnostno. S trajnostnim konceptom metagreen zavestno konkretno ukrepamo. Za nas in naše okolje.

Inovacije

Z našimi inovativnimi produkti, na primer s carportom, z mobilnim solarnim kontejnerjem ali s posebnimi konstrukcijami za kolesarske poti in pešpoti postavljamo nova merila pri uporabi obnovljivih virov energije. Naši strokovnjaki nenehno razvijajo in konstruirajo, da bi ustvarili konkretne rešitve za trenutne in prihodnje izzive.

Kompetenca

V našem novem kompetenčnem centru, ki bo odprt sredi leta 2022, bomo usposabljali sodelavce in strokovnjake, da bi zasidrali metagreen ozaveščanje in ga konkretno oživili.

Učinkovitost

V naših obratih že danes uresničujemo miselnost metagreen, pa naj so to LED-osvetlitev v celotni proizvodnji, e-vozila ali PV-naprave. Cilj prihodnosti je jasen, tj. popolnoma avtarkna proizvodnja naših obratov ter učinkovito in dosledno izvajanje mejnikov metagreen.

Udeležba

Podpiramo zagonska podjetja in sodelujemo s podjetji, ki nam pomagajo podpreti našo vizijo trajnostnega okolja. Digitalna fotovoltaična platforma Sunify ali naš kompletni ponudnik za solarni električni tok High Level Solar sta samo dva primera inovativnih podjetij s področja obnovljivih virov energije.

Ravnanje

Naš kodeks ravnanja zagotavlja, da se vsi sodelavci skupine Alumero potegujejo za en cilj. V skladu z našim podjetniškim geslom »make us stronger« krepimo skupnost metagreen in se bližamo cilju združiti ekologijo, ekonomijo in socialne zadeve v celoto, pri čemer je narava v središču našega življenja.

Recikliranje

Uporabljamo aluminijski odpad in iz tega proizvedemo nov aluminij. Pri povprečnem deležu 80 % recikliranega materiala lahko zagotovimo najnižje izpuste CO2 z zlitinami metagreen, ne da bi zmanjšali kakovost.

MEJNIKI

Da bi lahko zagotovili ambiciozne načrte za prihodnost, sami sebe zavestno izzivamo in želimo napredovati kot vzor. Opredeljujemo konkretne ukrepe za doseganje naših mejnikov metageen in nenehno razvijamo trajnostno zasnovo.

2022
30 % celotne potrebe po aluminiju iz recikliranega aluminija
20 % potrebnega električnega toka za skupino iz lastnih virov električne energije
Začetek preobrata e-mobilnosti in gradnja e-polnilnic

Proizvodi Alumero metagreen po posebnih pogojih za osebno področje.

2025

60 % celotne potrebe po aluminiju iz trajnostnega AL
50 % potrebnega električnega toka za skupino iz lastnih virov električne energije
70 % e-mobilnosti

Poleg tega želimo upoštevati energetski razred pri prihodnjih investicijah v naprave.

2030

80 % celotne potrebe po aluminiju iz trajnostnega AL
100 % potrebnega električnega toka za skupino iz lastnih virov električne energije
100 % e-mobilnosti

Ozaveščanje glede varstva podnebja je treba spodbujati tudi pri sodelavcih.

REŠITVE METAGREEN

Izvedli smo že veliko na področju proizvodov, podjetij in rešitev. Prizadevamo si za stalno dopolnjevanje tega seznama.

Secondary aluminium

Sekundarni aluminij

V primerjavi s primarnim aluminijem lahko z recikliranim zmanjšamo porabo energije za do 95 % in izpuste CO2 za do 80 %.

Sunify

Sunify

Sunify je platforma, ki ustvarja mrežno ekonomijo za fotovoltaične naprave. Povezuje proizvajalce, sistemodajalce, ponudnike storitev, lastnike nepremičnin, solarterje, elektrikarje, investitorje, zavarovalnice, banke, podizvajalce, EPC, lobije in informacije.

[Translate to SL:]

[Translate to SL:]

ALUMERO Smart PV-Carport

Ni nujno, da parkirni prostor ostane izgubljen prostor. Z ALUMERO Smart PV-Carport izkoristite področja, ki bi sicer povzročila le stroške na okolju prijazen način.

modularna PV-naprava

Inovativna mobilna in modularna PV-naprava se lahko uporablja za različne namene. Razvili smo jo pretežno za začasno uporabo in z njo lahko zagotovimo energetsko potrebo na prireditvah.

E-Carsharing

Alumero & Friends

Z modelom Alumero & Friends za deljeno mobilnost Alumero ustvarja e-mobilnost za vse v regiji.

KAKO PREPOZNATI METAGREEN

Trajnostne proizvode metagreen boste prepoznali po pečatu metagreen.

Kontakt

Prosimo, izpolnite obrazec v celoti, javili se bomo čimprej. Za vsa druga vprašanja pošljite e-pošto na alumero@alumero.at.

Skupne zahteve za podkonstrukcijo

sorazmerno: